Våre valg gir frihet og konsekvenser

Vi mennesker foretar hele tiden valg, enten det er de store eller små valgene vi snakker om. Dette er et stort tema som egentlig påvirker vår hverdag, og våre liv langt mer enn det vi kanskje er klar over. Man kan jo ikke hele tiden gå rundt å tenke på sine valg, men noen er nok mer bevisste og flinke på det – enn mange av oss andre. Jeg vil ikke gruppere meg selv, eller si om jeg er bevisst nok eller ikke på dette feltet. Men det som i alle fall er sikkert, er at vi alle stilles ovenfor flere og flere valg i hverdagen og i livet generelt. Jeg jobbet noen år med ungdommer, som skulle bevisstgjøres mer i sine valg. Dette var i skolesammenheng, hvor både det faglige og det sosiale ble sidestilt for å oppnå læring og mestring.

Egne valg

Dette skal ikke bli en artikkel om hva som er riktige eller feil valg, for det avhenger av hvem som tar valgene – og hva som er riktig for hver enkelt av oss. I den tiden jeg jobbet med ungdommer i skoleverket, var vi hele tiden opptatt av at hver enkelt kunne ta sine egne valg. Men med denne friheten, måtte de også ta konsekvensen av valgene de tok. Det er viktig uansett hva vi velger, at valgene er våre egne og ikke noe som noen har «dyttet på oss» Om vi snakker om barn og unge, kan lett oppdragerrollen og foreldrerollen blandes inn her. Det er mange eksempler på at vi som foreldre «overstyrer» våre barn, slik at valgene faktisk er tatt av foreldrene – og barnet eller ungdommen selv ikke har noe eierforhold eller motivasjon til det selv.

Handlinger

Handlinger

Valg og handlinger henger tett sammen, og det er jo først når vi foretar en handling – at valget er tatt og på sett og vis gjennomført. Jeg kjenner at det lett kan bli for detaljert og dypt dykkende, når jeg skal skrive om dette tema. Men dette gjelder altså ikke bare barn og ungdom, men for oss alle gjennom hele livet.

Frihet til å kunne velge

Det som er typisk for oss alle, er at valg vi egentlig ikke har stått bak selv – svært sjeldent blir vellykket eller gjennomført. Jeg kunne kommet med mange eksempler her, men legger meg heller mer på det generelle plan i denne omgang. Kort sagt så handler det om at vi alle sammen, skal ha frihet til å kunne velge hva vi selv vil – innenfor noen rammer som lover, normer og ofte økonomi. Noen har større handlefrihet enn andre, og dette knyttes ofte opp mot økonomi. Men etter min mening er vi for mye fokusert på økonomi alene, for sannheten er at vi alle har større handlefrihet enn det vi selv er klar over – til å ta flere og andre valg enn det vi ofte gjør.

Konsekvenser

Allee valg med påfølgende handlinger, gir alltid en konsekvens. Det som ofte er vanlig, er at vi tenker på en konsekvens som noe negativt. Men i denne sammenheng er en konsekvens, rett og slett resultatet av valget og handlingen man har gjennomført. Vi kan veldig ofte evaluere våre valg og handlinger, opp mot den konsekvensen vi oppdaget at den fikk. I mange tilfeller kjenner vi til konsekvensen, allerede før vi foretar våre valg.