Slik kan du bli et bedre medmenneske

Det kan være veldig individuelt hva ulike individer ser på som en god handling. Det er flere metoder som kan bli tatt i bruk dersom du ønsker å gjøre flere valg som kan bli betraktet som riktige/gode. I dette innlegget kan du finne flere ulike moralteorier som du kan ha i bakhodet når du prøver å gjøre gode valg i hverdagen.

Konsekvensetikk er en samlebetegnelse på etiske teorier som sier at riktigheten av enhver handling utelukkende bestemmes av hvilke konsekvenser denne handlingen får. Kanskje den mest kjente formen for konsekvensetikk er utilitarismen som sier at en handling bare er riktig dersom den bidrar til flest mulig positive konsekvenser for flest mulig. Dersom man tar i bruk utilitarismen kan man si at det er etisk riktig å drive forskning på dyr eller stamceller fra et embryo fordi det vil være til stor nytte for alle eventuelle individer som kan hjelpes takket være denne forskningen.

Pliktetikk er en moralteori som i motsetning til konsekvensetikk ikke nødvendigvis handler om å få de beste resultatene/konsekvensene. Pliktetikk handler om at man som menneske har en plikt til å ta enkelte etiske valg. Pliktetikk kommer ofte inn i for eksempel medisinske sammenhenger, er det riktig å forske på dyr eller til og med stamceller fra et embryo? Man kan argumentere for at det lønner seg i det lange løp og kan hjelpe oss å helbrede mange mennesker i framtiden, men dersom man går etter pliktetikk vil disse handlingene kunne gå mot våre plikter og derfor være uetiske.

Dydsetikk

Dydsetikk var et populært tema blant antikke filosofer, flere av disse filosofene mente at mennesker kunne lære seg å opptre mer etisk. Moralteorien til de antikke filosofene går ut på at det alltid er et valg som er riktig og at alle mennesker kan handle etisk riktig dersom de har tilstrekkelig kunnskap, dersom man handler uetisk er det altså et resultat av mangel på kunnskap.

Å lyve blir ofte sett på som galt, men er alle løgner like ille? En hvit løgn er i likhet med en svart løgn når man bevist velger å fortelle noe man vet ikke er sant. Forskjellen mellom en hvit og svart løgn er hensikten med løgnen; Dersom løgnens hensikt er å skade andre er det en svart løgn, men i tilfeller hvor en løgn brukes for å unngå en ubehagelig situasjon eller kan betraktes som ufarlig er det en hvit løgn. En hvit løgn kan for eksempel være når man velger å ikke fortelle en person at man syntes buksen til personen er stygg, men i stedet velger å la personen tro at man liker buksen for å unngå en situasjon som er ubehagelig for begge parter.Det er flere moralteorier som kan hjelpe deg med å bli et bedre menneske og ta «riktige» valg. Det aller viktigste er kanskje å følge sin indre stemme og stole på det du føler er riktig, og dersom du blir fristet til å gjøre noe som du føler er galt kan det være lurt å tenke seg litt ekstra om for å være sikker på at du ikke gjør noe du kan komme til å angre på. Dersom du syntes at dette var et interessant tema kan du også lese denne artikkelen hvor en forsker forklarer hvordan du kan bli et bedre menneske; Kanskje lærer du noe nytt som ikke ble skrevet i dette innlegget.