Råd for å bli lykkelig

Jeg kjenner litt på det allerede da jeg skriver denne overskriften, at det kan oppfattes som lite troverdig og i beste fall useriøst. For det er så klart slik at det ikke finnes en fasit eller bestemt oppskrift, når det kommer til dette med å kjenne lykkefølelsen hos oss mennesker. Men jeg tenker uansett det er noen fellesnevnere i denne sammenheng, så får jeg heller ta risikoen for at jeg bommer på noen av oss. Jeg skrev tidligere om hva som gjør oss nordmenn lykkelige, så man kan jo på sett og vis si at dette er en forlengelse av det jeg tidligere har skrevet om dette tema.

Råd fra en filosofiprofessor

Det finnes mange fagmiljøer og ikke minst fagpersoner, som kan si mye om hvordan vi mennesker er «skrudd sammen». Denne gangen er kanskje rådene vi skal innom, hentet fra en fagperson og fagmiljø – som man ikke tradisjonelt. Filosofiprofessoren det er snakk om, er Øvind Rabbås som sier han er kritisk til hvordan det tenkes om lykke i det moderne samfunnet vi lever i.

Handlinger fører til positive følelser

Han hevder og det kanskje med rette, at vi er for opptatt av å føle oss lykkelige. Om vi bare har fokus på det å føle oss lykkelige, vil vi etter hans mening og erfaring ikke kunne klare å oppnå den gode lykkefølelsen. Dette henger sammen med at vi mennesker må ha noe å gjøre, altså faktiske handlinger for å omsette dette videre til lykkefølelsen vi ofte bare snakker om.

Stadig større press på oss alle sammen

Det er jo en sannhet at stadig flere av oss føler at vi ikke strekker til, og dette gjør noe med oss mennesker som ikke er bra – hverken på kort eller lang sikt. Prestasjonspress er nok et ord vi skal ta med oss videre, og når dette presset blir for stort – kan det være enkelt å ikke handle men kun søke etter lykkefølelsen som ikke er der.

For mye fokus på de rundt oss

Vi må bli mye flinkere til å slutte å studere og evaluere mennesker rundt oss, da blir det ofte bare til at vi ser de vi selv mener er mer lykkelige enn oss selv. Men dette er veldig skummelt, men dessverre slett ikke uvanlig. Men det samme gjelder også om vi vender blikket innover, altså mot oss selv. Ved å nesten kontinuerlig evaluere livene våre, vil vi ha problemer med å finne lykken og ikke minst lykkefølelsen – for da vil nesten alt fokus være rettet mot det vi føler vi ikke har på plass i livet og hverdagen vår. Professoren sier at man lett kommer inn i en ond sirkel, som kan være vanskelig å komme seg ut av om man ikke endrer tankesettet rundt dette.

Sosiale medier

Ja så er vi der igjen, hva gjør egentlig sosiale medier med oss mennesker. Igjen er det veldig individuelt hva man skal konkludere med her, dette fordi det er store variasjoner i bruken av sosiale medier – og ikke minst hvordan hver enkelt av oss reagerer og håndterer dette. Men det er ingen tvil om at hverdagen og livene for svært mange av oss, har endret seg etter at vi tok i bruk sosiale medier. Det er lett å få tilgang til både tekst og bilder fra andre, og dette med å sammenlikne seg selv med folk rundt oss – ligger åpent for en hel verden på internett.