Hvordan påvirker vi hverandre

Jeg treffer svært mange mennesker i jobben min, det er alle typer mennesker i nær sagt alle situasjoner og tilstander. Det er nettopp dette som jeg synes er spennende med jobben min, det faglige er ikke på langt nær like viktig eller motiverende. Men møte med alle kundene og samtalene vi har, setter i gang refleksjoner og tankerekker. Direkte hvilket utbytte jeg eller kunden har av dette, er ikke lett å sette ord på eller å måle. Men jeg tror vi alle er avhengig av et sosialt liv, mennesker er sosiale vesen.

Les Mer