Byvandring i Oslo

Når jeg er i Oslo så liker jeg å bare traske rundt, og oppleve byens mange sider. Jeg er vel det man kan kalle for godt kjent i Oslo by, men jeg oppdager stadig nye steder og nye miljøer. Det er jo nettopp dette som gjør storbyer så spennende. Det urbane miljøet som hele tiden lever og endrer seg. Jeg synes Oslo i dag, er en mye mer spennende by enn for noen tiår siden. Men en byvandring, er noe jeg absolutt kunne tenke meg. Det er garantert en hel masse jeg ikke vet om Oslo, en byvandring kan nok gi meg mye ny kunnskap vil jeg tro. Men i tillegg til en kunnskapsrik guide, vil jo det sosiale aspektet være flott for mange. Her er det mulighet til å treffe nye venner, og utvide nettverket sitt.

Les Mer

Litt om politikk

Jeg er nok av de som tenker at det ordner seg alltid, dette gjelder det meste. Dette tenker jeg både er en styrke, men også en svakhet. Det gir meg en lettere hverdag, fordi jeg slipper en del engstelser.

Les Mer

Å komme seg rundt i storbyen

Det stilles mange forskjellige krav til en storby og noen av dem er motstridende. Byen skal være tilgjengelig både for de som bor der og tilreisende. Samtidig er det viktig å sikre luftkvaliteten og miljøet i byen. Resultatet er en evig konflikt mellom transportkjøretøy, miljøhensyn, økonomiske hensyn og sikkerhetshensyn. Det er kommet mange forskjellige løsninger

Les Mer

Bysykler

Det er blitt populært som aldri før å sykle Dette sparer både miljø og helse på en flott måte. Mange byer har nå bysykler, som plasseres i egne stativer rundt om i byen. Hvordan det er organisert, varierer litt fra by til by. Men poenget med det hele, er at man skal kunne bruke en sykkel til en fornuftig pris. Jeg synes selv det er veldig artig å sykle, men selv har jeg aldri benyttet meg av dette tilbudet. Dette kommer nok av at jeg alltid, har hatt egen sykkel tilgjengelig. Men opplegget er jo genialt, det ser man på hvor populært det er blitt også.

Les Mer

Hjemmefrontmuseet

Det er spennende å oppsøke forskjellige museum, i hovedstaden finnes det en rekke av dem. Jeg er nok ikke av de som går mest på slike steder, men noen besøk har det blitt opp gjennom årene. Vi har vel alle sammen, besøkt museum i regi av skolene vi en gang gikk på. Men i voksen alder, kan det jo være en flott aktivitet med barn eller barnebarn. Det å lære seg historie, er noe de fleste av oss synes er spennende. Jeg tenkte jeg skulle skrive litt om de museum jeg selv kjenner til, kanskje det kan gi andre en ide for neste museumsbesøk.

Les Mer

Hvorfor er vi som vi er på skolen

Det finnes ikke noen enkel forklaring på dette, og jeg tror det finnes like mange svar som det finnes mennesker. Men uansett finnes det så klart en del forskning og tester på dette, men ekspertene er ikke enige. Noen er veldig opptatt av at mye ligger i våre gener, mens andre sier at dette ikke er så avgjørende. En del sier at miljø og oppvekstsvilkår, er minst like viktig som gener. Det finnes også de som ikke vektlegger noen av disse faktorene, men jobber etter teorien om at alle har de samme muligheter. Kanskje litt enkelt sagt, men teorien er spennende og har absolutt mange spennende poeng ved seg.

Les Mer

Mennesker i team

Jeg jobbet for en del år siden som teamleder i en større norsk bedrift, jeg hadde ledererfaring fra tidligere, blant annet fra Forsvaret. Det med å være teamleder er noe helt spesielt, om man skal følge prinsipper og tanker rundt teamorganisering, er det en krevende organisering. Med krevende tenker jeg overgangen til team, alle i teamet og ikke minst leder må gå inn for oppgaven hundre prosent om man skal lykkes. Et team som er velfungerende er i så fall resultatet, og da vil leder merke at hverdagen blir lettere, ja hele teamet vil nyte godt av det.

Les Mer

Hvordan blir vi påvirket

Jeg må igjen tilbake til jobben min, det er lett å se hvordan vi mennesker blir påvirket og noen ganger berørt av ting som skjer rundt oss. Det er påfallende hvor mange som snakker om det samme, det kan være nyheter, sykdom, naturkatastrofer, ulykker og ikke minst været. Vi nordmenn er veldig opptatt av været, det er vel ikke noen nyhet. Er det fordi vi skal ha noe å snakke om, eller er det fordi vi er oppriktig opptatt av det? Vel er ikke godt å si, men kan sikkert være en kombinasjon av begge deler tror jeg.

Les Mer