Oss mennesker i mellom

Jeg tenkte nå å dvele litt ved det jeg har som overskrift for denne artikkelen, for det er sannelig et spennende tema. Det som skjer i møte med andre mennesker, er nok langt mer viktig enn det vi kanskje tenker på og er klar over. Selv har jeg en jobb hvor jeg treffer mennesker hele tiden, alle typer mennesker i alle typer situasjoner. Det å møte hverandre med et smil og en hyggelig prat, kan ofte påvirke hvordan resten av dagen vår blir. Selv om man ikke direkte jobber med mennesker, altså som en del av jobbinnholdet – så jobber de fleste av oss sammen med mennesker. Jeg vet jeg har vært innom noe av det samme tidligere, men jeg skal vinkle det noe annerledes denne gangen. Oss mennesker imellom, er et slagord som faktisk Posten brukte i mange år. Selv synes jeg det er et knallbra slagord, men også et enormt viktig budskap. Det sier jo noe om alt som skjer i samhandlingen med de vi treffer, enten om det er privat eller på jobben.

Oss mennesker i mellom
Oss mennesker i mellom

Ingen er like

Jeg vil ta min egen jobb som utgangspunkt og eksempel, videre i denne artikkelen. Jeg kan røpe at jeg er taxisjåfør, og det å treffe mennesker er naturlig nok en stor del av jobbinnholdet mitt. Det tidligere slagordet til Posten, kunne like gjerne vært slagordet for meg og min jobb. Jeg har i mange år jobbet både med frakt av gods, og nå altså frakt av mennesker. Jeg merker en stor forskjell fra det å frakte gods, til det å ha mennesker som i denne sammenheng er kunder – som min primæroppgave.

Kartlegge hva som er behovet til kunden

En taxitur starter ofte med at man får en bestilling fra sentralen, og så klart en del ganger kommer kunden også direkte inn i bilen fra holdeplass. Det er viktig at man ganske raskt kan «lese» kunden, for å kunne serve kunden på riktig måte. Egen sinnsstemning skal aldri gå utover kunden, i alle fall ikke når man selv har en dårlig dag. Men man skal også vokte seg for å strekke strikken for langt, enten om det er i den ene eller andre retningen. Hva jeg mener med dette, skal heg forklare senere.

Kartlegge hva som er behovet til kunden
Kartlegge hva som er behovet til kunden

Glede, sorg, sinne, fortvilelse

Om man i løpet av én dag har 20 kunder, så kan man oppleve 20 forskjellige humør og situasjoner. Det som er spesielt med i en taxi, er at man kommer tett på en eller flere mennesker – som man skal ta seg av i alt fra noen minutter til kanskje en hel dag. Det at noen kunder er mer krevende enn andre, synes jeg er noe som gjør jobben mer interessant og meningsfull. Man kan jo også spørre seg om, hva er det som kjennetegner en krevende kunde? Mange vil nok svare berusede personer, som jeg ofte langt på vei kan være enig i. Men alle berusede personer har jo ikke samme oppførsel og væremåte? Det er viktig å se enkeltmenneske, og ikke generalisere. Det kommer mer om dette tema senere, altså hvordan vi mennesker i mellom møter og behandler hverandre.