Mennesker i team

Jeg jobbet for en del år siden som teamleder i en større norsk bedrift, jeg hadde ledererfaring fra tidligere, blant annet fra Forsvaret. Det med å være teamleder er noe helt spesielt, om man skal følge prinsipper og tanker rundt teamorganisering, er det en krevende organisering. Med krevende tenker jeg overgangen til team, alle i teamet og ikke minst leder må gå inn for oppgaven hundre prosent om man skal lykkes. Et team som er velfungerende er i så fall resultatet, og da vil leder merke at hverdagen blir lettere, ja hele teamet vil nyte godt av det.

Teamleders rolle

Det de fleste ledere må lære seg innen teamorganisering, er at i denne modellen er man som leder plassert sammen med resten av teamet. Om man skal tenke seg dette som et organisasjonskart, er det ikke de typiske boksene med leder på toppen.

En skjematisk fremstilling av et team, er en sirkel med x-antall bokser. Som leder er du en av disse boksene, du er en sammensveiset del av teamet og du er ofte med i produksjonen som teamet utfører.

Team er en god måte å jobbe på

Min påstand og erfaring, er at teamarbeid er en måte å arbeide på som vi mennesker trives med. Team finnes innen de fleste bransjer og yrker, min erfaring er fra logistikkbransjen. Jeg vet at det spesielt innen salg, er veldig utbredt.

Det at leder er med å dra lasset, påvirker naturlig nok teamet i positiv retning. Det er altså ikke en leder som sitter bak en dør på kontoret. Men noe kontortid må legges inn, teamleder har ofte personalansvar og dette resulterer i en del administrative oppgaver så klart.

Men bedriften må passe på så det blir mest mulig tid ute i teamet for leder, hvis det blir slik at tiden på kontoret blir belastende for leder og for teamet, må oppgaver som vedkommende strengt talt ikke trenger å utføre, legges på andre i bedriften.

Som et fotballag

Teamet skal jobbe sammen og dra lasset i samme retning, men det betyr ikke at alle skal kunne det samme og jobbe i samme tempo. Vi mennesker er individuelle, vi har alle våre styrker og svakheter. Det er først og fremst teamleder sin oppgave å bruke rett medarbeider på rett plass, samtidig som at alle må ha muligheter til utvikling innenfor områder og oppgaver de ikke behersker optimalt. Et team i arbeidslivet blir som et fotballag på mange måter, teamleder er kaptein og har det siste ordet. Men teamleder svetter og jobber minst like hardt som de andre på teamet sitt.

Vi liker team fordi vi er sosiale vesener

På lik linje med andre ting i livet, eller andre situasjoner rettere sagt, liker ikke mennesker å være alene. Det er okay med noe tid alene, det trenger vi alle i ny og ned. Men det er kun for en begrenset periode, etter en tid lengter vi tilbake til felleskapet og det sosiale liv. Teamet blir familien din på jobben.