Litt om politikk

Jeg er nok av de som tenker at det ordner seg alltid, dette gjelder det meste. Dette tenker jeg både er en styrke, men også en svakhet. Det gir meg en lettere hverdag, fordi jeg slipper en del engstelser.

Litt om politikk

Men det kan også slå andre veien, det hender jo at jeg tar feil. Slik er det nok i politikken også, det jo ikke slik at alt ordner seg av seg selv. Det må noen til for å ta avgjørelser, legge planer, lage utredninger, få til samarbeid, evnen til helhetstenkning, fokus på økonomi, ja i det hele tatt alt som må til for at samfunnet vårt skal fungere. Jeg tenker noen ganger, at det jammen meg er bra at noen tar dette ansvaret. I denne omgang tenker jeg på politikere, selv om de får mye kritikk så gjør de en viktig og god jobb. De viser et ansvar, utover det man kan forvente.

Politikk

Ordet kommer fra det greske politikos, som betyr noe som gjelder staten eller byen. Da kan man jo forstå ordets opprinnelse, for politikk handler jo om landet vårt eller lokalmiljøet. Videre er det slik at politikk, handler om både byrder og goder. Det er altså en fordeling av begge deler, som er politikkens hovedanliggende. Det er jo nettopp her, det ofte kan bli utfordringer når politikken skal gjennomføres i praksis. Det handler om å sette mål og gi prioriteringer, men også bruk av ulike virkemidler.

Vis ansvar og engasjement

Jeg synes vi nordmenn kan bli enda flinkere til å handle, altså ta på seg verv og jobbe enda mer aktivt for å komme i posisjon til å kunne påvirke store og små saker i livene våre. Hva er det du brenner for? Kan du gjøre noe med det? Vi lever i et demokrati, med en ytringsfrihet som ikke mange andre land kan vise maken til. Mulighetene for å kunne gjøre en forskjell, er nesten ubegrenset i landet vårt. Men mange ser nok ikke dette, eller at de ikke har satt seg godt nok inn i hvordan politikken er organisert og fungerer. Gjennom jobben min, treffer jeg daglig mange forskjellige mennesker. Politikk er ofte et samtaletema, og det er ikke noen tvil om at de fleste har meninger om det som skjer. Men det er som i de fleste andre saker, lettere å kritisere enn å engasjere seg selv. Dette er ikke noe godt tegn, men det er nok ikke bare her i landet dette gjør seg gjeldende.

Vis ansvar og engasjement

Dem og oss

Med dette mener jeg, at det er i ferd med å dannes et veldig tydelig skille mellom politikere og oss andre. Det blir liksom «Dem og oss» Men dette er jo helt feil, og ikke slik et demokrati skal fungere. Jeg mener at det bare de siste 10-20 årene, har skjedd en markant endring her. Årsaken til at det har blitt en endring her, ligger nok både hos politikerne selv men også hos alle og enhver av oss. Er vi i ferd med å få en politikerelite som fjerner seg fra folket? Eller er det vi som fjerner oss fra dem?

Engasjer deg

Jeg synes de av oss som har engasjement og innsatsvilje, bør være mer aktive. Det er viktig for demokratiet vi lever i, og vi er alle sammen en viktig del av samfunnet vi lever i. Ikke bare snakke, men prøv å gjøre noe med det. Vi er alle en del av den samme store familien.