Hvordan påvirker vi hverandre

Jeg treffer svært mange mennesker i jobben min, det er alle typer mennesker i nær sagt alle situasjoner og tilstander. Det er nettopp dette som jeg synes er spennende med jobben min, det faglige er ikke på langt nær like viktig eller motiverende. Men møte med alle kundene og samtalene vi har, setter i gang refleksjoner og tankerekker. Direkte hvilket utbytte jeg eller kunden har av dette, er ikke lett å sette ord på eller å måle. Men jeg tror vi alle er avhengig av et sosialt liv, mennesker er sosiale vesen.

Mennesker skaper hverandre

Med utgangspunkt i at vi er sosiale vesen, er det også slik at vi skaper hverandre. Dette er mest viktig og fremtredende fra fødsel til man er voksen, men gjennom hele livet er vi avhengige av hverandre. Med avhengig tenker jeg på kommunikasjon, kontakt altså nærhet til andre mennesker, tilbakemeldinger, synspunkter, ris og ros, ja listen kan sikkert være uendelig mye lenger.

Om jeg som menneske skal forme meg selv, ja da må jeg ha en mentor til å fortelle meg hva jeg er god på og hva jeg kan bli bedre på. Mentoren er slik jeg tenker, alle de jeg treffer i løpet av dagen. Vi er alle mentorer for hverandre, vi er der for hverandre for å gjøre hverandre gode tenker jeg.

Motsetninger

Det var en filosof som en gang sa at alt finnes i sin motsetning, dette kan man tenke på å dvele ved i mange sammenhenger. Det kan være motsetninger mellom to mennesker, men filosofen tenkte ikke den settingen. Jeg tenker å ta noen eksempler her, og hans påstand var at vi mennesker bruker disse motsetningene for å skille på ting.

En ting er sur fordi den ikke er søt, jeg smiler fordi jeg ikke surmuler, det er kaldt fordi det ikke er varmt, jeg er glad fordi jeg ikke er trist, jeg kjenner glede fordi jeg ikke er trist eller føler sorg. Også her kunne jeg satt opp mye mer, men håper dere forstår hvor jeg vil.

En del av disse motsetningene skapes i møte med andre mennesker, vi trenger å utfordres og vi trenger kommunikasjon og som nevnte også tilbakemeldinger.

Legen om to av sine pasienter

Jeg snakket med en lege i jobbsammenheng for en del år siden, han sa at mennesker er pussige. Han kom med et eksempel hentet fra to av sine faste pasienter, den ene en 25 år gammel mann og den andre en 85 år gammel enke.

Legen spurte alltid pasientene sine «Hvordan har du det i dag?»

Den unge mannen svarte «jeg har det helt for jævlig, har fortsatt vondt i leggen etter den episoden på fotballbanen» Mannen hadde en god jobb, flott familie og et godt sosialt nettverk.

Den gamle damen svarte «Jeg kan ikke klage, kreften blir jeg jo ikke kvitt og leddgikten plager meg litt ekstra for tiden, men alt i alt har jeg det bra». Hun bodde alene etter at mannen døde for 10 år siden, og hun hadde ikke barn. Hun hadde også lite omgang med venner, og i tillegg var hun minstepensjonist.

Skal ikke kommentere dette videre, men kanskje noe for mange av oss å tenke gjennom. I alle fall gjør jeg det ofte.