Hvordan lykkes som foreldre

Kommer egentlig barn med en brukermanual? Hvor mange timer skal barna få bruke nettbrettet, og hvor mange timer foran TV-en er skadelig? Hvordan lærer jeg barnet mitt å være selvstendig og tillitsfull, samtidig som jeg skal passe på dem? Hvorfor må jeg lære meg å lytte, når barna ikke lytter til meg? Hvordan kan jeg kombinere å være streng og sette grenser, samtidig som barna skal lære seg å sette grenser for seg selv? Hva skal til for at jeg skal lykkes som en forelder?

Det er bare noen av spørsmålene foreldre stiller seg, ikke bare ved førstefødte, men hver gang et nytt liv kommer til verden. Erfarne foreldre har kanskje lært av noen av feilene de gjorde med de forrige barna, men det er alltid nye sosiale normer å forholde seg til, og reglene i dag er ikke de samme som de var for 30 år siden. Da var det andre omstendigheter, og det var vanlig å la barna gå alene hjemmefra til skolen, man kunne ikke ringe med mobilen for å si fra om hvor man var, og om man skulle sjekke om naboen var hjemme møtte man opp på døren og banket på.

Relasjonsbygging

En av de viktigste faktorene som forelder er ikke hva du gjør, men hvordan du fremstår. Det kan sammenlignes med et parforhold; du må være trygg på deg selv og din rolle i familien, nokså stabilt humør og opptre forståelsesfull. Det finnes flere forskjellige ledertyper. Noen er autoritære og fremstår strenge, lite tøyelige og lite forståelsesfulle; noen er emosjonelle og fremstår elskende og ettergivende, men har vanskeligheter for å sette grenser og virker utydelige. Noen foreldre er myndige og klarer å sette grenser samtidig som de opptrer som engasjerte, og andre er nærmest forsømmende der de verken setter grenser eller er emosjonelt engasjerte.

En god leder

En god leder

Foreldrerollen kan på en måte sidestilles med rollen som overhode i en bedrift. Den beste sjefen er den som ikke opptrer som en «sjef», men som en «leder». I forretninger vises det ofte til funksjoner i en ulveflokk. Fremst finner du de unge sterke hannene som passer på, i midten har du de eldste og skjøre, og helt bakerst finner du alpha-hannen. Han går ikke foran for å vise hvordan veien skal gås, han går bakerst for å sørge for at alle er med. På samme måte kan man se på foreldrerollen. En god forelder sørger for å lede barna sine i riktig retning, vise dem veien og stole på at de kan ta fornuftige valg. Man skal opptre lydhør og empatisk, og oppmuntre barna til å ta ansvar for seg selv og sine handlinger, samtidig som man setter tydelige grenser og lærer dem hva som er rett og galt. En stor nøkkel til dette er gjensidig tillit og respekt, og dette oppnår man ved å vise tillit og respekt til barna. Senere i livet vil de alltid møte på utfordringer der de vil ha stor fordel av å være uavhengige og selvstendige, og vite hvordan man tar vanskelige valg og akseptere konsekvensene av disse valgene.