Hva er lykke for oss mennesker

Hva er det som gjør oss mennesker lykkelige, eller i motsatt tilfelle ulykkelige? Dette er ikke noe enkelt spørsmål å besvare, og det finnes nok like mange svar som det finnes mennesker. Men noen fellesnevnere finnes det nok, og som med så mye annet, finnes det jo studier og forskning på dette. For noen er det de små tingene i livet, som er viktige og gir livet et innhold og mening. Mens andre ivrer etter dyre biler, hus og luksus for å oppnå lykke. Naturen og opplevelser knyttet til friluftsliv og fysisk aktivitet, er det svært mange som verdsetter og gir dem en opplevelser og følelse av lykke. Jeg er nok mest i den siste kategorien av mennesker, nemlig det at jeg føler meg lykkelig etter en hard treningsøkt eller en lang tur i skogen eller på fjellet.

156 land er med i rangeringen

Det er faktisk slik at Finland i siste kåring, havnet på førsteplass og er med det verdens lykkeligste land. På andreplassen kom Danmark, mens Norge havnet på en tredjeplass i denne kåringen.

156 land er med i rangeringen
156 land er med i rangeringen

Her i Skandinavia hvor vi er vant med flere årstider, er det ingen tvil om at våren gjør noe med oss. Når vi kjenner vårsola stikker frem og dagene blir lengre, ja da kjenne det fleste av oss på en lykkefølelse og kroppen våkner liksom mer til liv igjen. Det er ikke lett å bli enige om hva lykke egentlig er, dette fordi den er personlig og subjektiv. Men stikkord som lykke ofte inneholder eller består av, er slik som; harmoni, tilfredshet og glede.

Følelse av å mestre livet

Dette er så klart viktig for oss mennesker, og det gir seg svært ofte utslag i graden av lykkefølelse – hvor godt vi føler at vi mestrer våre liv. Men hva vi legger i dette er veldig individuelt, og ikke minst hvilke verdier, normer og holdninger vi har i livene våre. En kombinasjon av å ha det godt og ikke minst fungere godt, ja det er det som gir oss et godt liv – og dette er forskerne enige om.

Ta de rette valgene

For mange av oss er det å være sammen med familie viktig, men også venner, kolleger og andre relasjoner er for mange av oss viktig – og man opplever en glede og lykke med nettverket man har rundt seg. Det å kritisk gjennomgå hva som gir deg glede, og hva som gir deg det motsatt – er viktig. Med andre ord må man være mer bevisst på hva man bedriver av aktiviteter, og ikke minst hvem man er sammen med. Naturlig nok er det familie og venner, som gjør oss mest lykkelige. Dette er i alle fall det store bildet, men det finnes jo forskjeller og det er viktig å lytte til seg selv.

Aktivitet er viktig

Som jeg nevnte innledningsvis, føler jeg at fysisk aktivitet er viktig for egen del. Om jeg kan kalle det lykke vet jeg ikke, men i alle fall velbehag i etterkant. Men det viser seg altså at det er noe i dette, for det å være fysisk aktiv gir de fleste av oss glede.

Aktivitet er viktig
Aktivitet er viktig