Hjemmefrontmuseet

Det er spennende å oppsøke forskjellige museum, i hovedstaden finnes det en rekke av dem. Jeg er nok ikke av de som går mest på slike steder, men noen besøk har det blitt opp gjennom årene. Vi har vel alle sammen, besøkt museum i regi av skolene vi en gang gikk på. Men i voksen alder, kan det jo være en flott aktivitet med barn eller barnebarn. Det å lære seg historie, er noe de fleste av oss synes er spennende. Jeg tenkte jeg skulle skrive litt om de museum jeg selv kjenner til, kanskje det kan gi andre en ide for neste museumsbesøk.

Hjemmefrontmuseet

Dette er et meget spesielt museum, man får en følelse og opplevelse av det de formidler av historie der inne. Det er ikke så stort, men samlingen er ikke desto mindre spennende og flott laget.

Det er mange modeller fra steder og landskap, hvor historien fra 1940-1945 er tema.

Det å kunne gi kommende generasjoner, innblikk og kunnskap om krigen er viktig. Det er ikke mange år siden, når man ser det i et historisk perspektiv. Friheten og demokratiet, er ikke en selvfølge. Jeg tror nok mange setter ting i litt perspektiv, etter et besøk på Hjemmefrontmuseet.

Hjemmefronten

Man kan si at Hjemmefronten, inkluderte alle som på en eller annen måte jobbet for Norge og mot okkupasjonsmakten Tyskland. Det var mange måter å drive slikt arbeid på, alt fra bekledning til aktive handlinger med eller uten våpen i hånd. Det å lytte illegalt på radio, var en aktivitet som en del drev med. Noen drev også med trykking av illegale aviser, alt med stor risiko for å bli tatt av tyskerne

Milorg

Dette var den militære delen av motstandsarbeidet, som naturlig nok i stor grad var bevæpnet. De skulle legge til rette for frigjøringen av landet, samt støttet flere allierte operasjoner i Norge. De jobbet også med etterretning i stor grad, samt sabotasjeaksjoner.

Mange av disse aksjonene kan man se flotte utstillinger av på Hjemmefrontmuseet, som ligger på Akershus festning i Oslo.

Opprettelsen av Hjemmefronten var en ganske lang prosess. Det var ikke enkelt å starte opp, da faren for å bli avslørt av tyskerne var stor.

Hjemmefronten ble et resultat av det militære nederlaget, Norge led under invasjonen våren 1940. En del av de militære nektet å gi opp, og tanken om å opprette en slik organisasjon kom raskt på banen. Men en del av de sentrale personene kom raskt i søkelyset til nazistene, og en del av dem flyktet over grensen til Sverige og etter hvert England.

Men i november 1941, ble de formelt anerkjent av eksilregjeringen.

Museet tar også for seg hverdagslivet under krigen, hvordan det var å leve i et okkupert land som Norge. Det er ikke lett å forestille seg dette i dag, det er nettopp derfor historien og museet er så viktig.

Skoleklasser

Mange skoleklasser kommer hit hvert år, historien er innlagt i læreplanverket for 10.årstrinn. Elevene skal lære om historien fra 1940-1945, dette inkluderer også situasjonen vi fikk med mange flyktninger over til Sverige.