Det handler om å bry seg

Jeg ønsker å se litt nærmere på dette med å bry seg om hverandre. Dette kan jo bety så mangt, og det varierer veldig hva hver enkelt legger i det.

Det handler om å bry seg

Men for meg er det viktig, å vise medmenneskelighet og omsorg for de rundt meg. La oss holde familie utenfor, jeg snakker her om en nabo, den gamle dama på butikken, rusmisbrukeren som ligger på gata og ikke minst den gamle mannen som går i bakken. Er det slik at vi har mer enn nok med oss selv? Eller kanskje er det slik at vi er redde for å gripe inn? Svarene er nok mange, men jeg tror nok samfunnet har endret seg i feil retning på dette området.

Mange situasjoner

Det er mange situasjoner som kan oppstå, både for oss selv og de rundt oss. Det viser seg at vi stort sett er dårlige på å stoppe opp, og ta kontakt med de som åpenbart trenger hjelp. I de større byene, er situasjonen verre enn den er på mindre steder og på landsbygda. Programmet til TV2 «Hvem bryr seg» viser hvor skremmende lite vi bryr oss. I programmet ble det brukt skuespillere, de ble satt i forskjellige vanskelige og til dels alvorlige situasjoner.

Kan stå om livet

Det kan som TV-programmet viser, være den lettkledde fulle mannen som ligger døddrukken i dress i vinterkulda. I en slik situasjon, kan man faktisk raskt fryse i hjel. Det koster oss lite å ta ansvar, slik at vedkommende kommer seg ut av situasjonen. Politiet opplever ofte slike situasjoner, og det er faktisk mange som varsler politiet. Men tiden det tar frem til politiet og eventuelt ambulanse kommer, kan faktisk være forskjellen mellom liv og død. Mange av oss tenker at dette har vedkommende skylden i selv, men hvordan kan vi vite om det er rus eller sykdom? Og er det greit at et menneske som er ruset fryser i hjel?

Også andre farer

Det å ligge ute på vinterstid, er som kjent en stor risiko for helsen og livet. Men det er også andre farer som kan true, en ruset person er et lett bytte for de som ønsker å rane vedkommende. Jenter kan også bli utsatt for seksuelle overgrep, noe som skjer ofte sommer som vinter. Stopp opp å forsøk å få kontakt med vedkommende, om nødvendig ring 113 for assistanse og veiledning. Det handler om å bry seg, finn først ut om vedkommende er ved bevissthet.

Hjelp til selvhjelp

Jeg tenker slik at vi alle har en plikt til å hjelpe, ikke bare stoppe opp å se for så å haste videre. Neste gang kan det være deg selv som ligger der, hva om ingen vil hjelpe deg?

Hjelp til selvhjelp

Eldre mennesker

Om man ser et eldre menneske som trenger hjelp, vil de fleste av oss forhåpentligvis tilby hjelp. Dette kan være dagligdagse ting som bæring av matvarer, hjelp inn og ut av busser og tog, kanskje en hånd å holde i trappene i blokka dem bor. Det er bedre å bry seg en gang for mye, enn å la være.