Monthly Archives: juli 2018

Mennesker i team

Jeg jobbet for en del år siden som teamleder i en større norsk bedrift, jeg hadde ledererfaring fra tidligere, blant annet fra Forsvaret. Det med å være teamleder er noe helt spesielt, om man skal følge prinsipper og tanker rundt teamorganisering, er det en krevende organisering. Med krevende tenker jeg overgangen til team, alle i teamet og ikke minst leder må gå inn for oppgaven hundre prosent om man skal lykkes. Et team som er velfungerende er i så fall resultatet, og da vil leder merke at hverdagen blir lettere, ja hele teamet vil nyte godt av det.

Les Mer

Hvordan blir vi påvirket

Jeg må igjen tilbake til jobben min, det er lett å se hvordan vi mennesker blir påvirket og noen ganger berørt av ting som skjer rundt oss. Det er påfallende hvor mange som snakker om det samme, det kan være nyheter, sykdom, naturkatastrofer, ulykker og ikke minst været. Vi nordmenn er veldig opptatt av været, det er vel ikke noen nyhet. Er det fordi vi skal ha noe å snakke om, eller er det fordi vi er oppriktig opptatt av det? Vel er ikke godt å si, men kan sikkert være en kombinasjon av begge deler tror jeg.

Les Mer

Hvordan påvirker vi hverandre

Jeg treffer svært mange mennesker i jobben min, det er alle typer mennesker i nær sagt alle situasjoner og tilstander. Det er nettopp dette som jeg synes er spennende med jobben min, det faglige er ikke på langt nær like viktig eller motiverende. Men møte med alle kundene og samtalene vi har, setter i gang refleksjoner og tankerekker. Direkte hvilket utbytte jeg eller kunden har av dette, er ikke lett å sette ord på eller å måle. Men jeg tror vi alle er avhengig av et sosialt liv, mennesker er sosiale vesen.

Les Mer